Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


İL TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE TEKNOLOJİ MÜZESİ

Atatürk’ün 1931 yılında İzmir Atatürk Lisesini ziyareti esnasında kullandığı

Ceviz Masa ve Sandalye


Müzemiz hafta içi her gün sabah 09.00 – 12.00 öğlen 13.00 – 17.00  saatleri arasında ziyarete açıktır. Ayrıca İl  dışı ve Yurt dışından  gelecek ziyaretçiler 2 (iki) gün öncesinden haber vermeleri şartıyla Cumartesi-Pazar günlerinde de  okullarımız, grup halindeki diğer ziyaretçiler müzemizi ziyaret edebilirler.

 

Müzemizin Adresi: 305 .Sok. No: 50  Karataş/İZMİR

Tel&Fax: 0. 232. 489 9484

e-mail: cumhuriyet_egitim_muzesi@hotmail.com

 

 

MÜZEMİZ RESTORASYON NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK ZİYARETE KAPALIDIR.

İZMİR CUMHURİYET EĞİTİM MÜZESİ

Türk Eğitim Tarihi ve Teknoloji Müzesi

 

            Müzemiz Milli Eğitim Bakanlığınca 23.10.1983 tarih, 18200 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eğitim Müzeleri Yönetmeliği doğrultusunda Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi’ bünyesinde 29-11 1995 tarihli, 8955 sayılı M.E.B. onayı ile kurulmuştur. Müzemizin kuruluş amacı İlimizdeki Türk Eğitim Tarihinde, özellikle Cumhuriyet devrindeki gelişmeleri göstermek çocuklarımıza ve gençlerimize Milli Kültür varlıklarımızı koruma alışkanlığını kazandırmak, tarih bilgimizi geliştirmek, geçmişi geleceğe en doğru şekilde bağlamak ve Türk Eğitim Sistemi ve Eğitim Teknolojisini Tarihi içinde araştırıp sergilemektir.

          

           Bu amaçla konu ile ilgili araç, gereç, dokümanlar, Türk Eğitim Tarihi ile ilgili tarihi değeri olan belge, eşya,okul programları, ders araç ve gereçleri, ders kitapları, okul ve öğrenci fotoğrafları, resim albümleri, öğrenci dosyaları, karne ve diplomalar, 19.ve 20. Yüzyıllara ait Medrese icazetnameleri, çeşitli tür ve derecedeki eğitim kurumlarına ait diplomalar, İl Milli Eğitim Müdürlerinin fotoğrafları Başöğretmen Atatürk’e ait fotoğraf, eşya ve orijinal belgeleri sergilemektedir. Bunun yanında Müzemizde zengin bir eğitim araştırma kütüphanesi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Müzemiz ziyaretçilerimize kitapları sevdirmek ve kitaplara karşı ilgi uyandırmak niyetini taşımaktadır. Bu konuda farklı projelerimiz de vardır.

          

          Ağırlıklı olarak 1923-1970 tarihleri arasında basılan Ders kitapları, Halk için yararlı yayın Ansiklopedi, İl yıllıkları ve çeşitli yayınlardan oluşan kütüphanemizdeki eser sayısı yaklaşık 10.000 adettir. Müzemizin sergi salonunda yüzlerce adet eğitim araç-gereci, fotoğraf ve belge sergilenmektedir. Ayrıca araştırmalarımız devam etmektedir.

Türk Eğitim tarihine ait çeşitli araç-gereç, belge, fotoğraf ve kitaplarla eğitim- öğretimimizin dününü ortaya koyarak, bugününü anlamamızı sağladığımız ve insanlarımızın, tarih, eğitim ve müzecilik konularına olan ilgilerini artırdığımız ve bu konularda onları düşünmeye sevk ettiğimiz inancındayız. Bu yolda geçmişle geleceği birleştirip geleceğe ışık tutmak ve kültürel gelişime katkıda bulunmak amacı ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

 

    “Her ilde Türk Eğitim Tarihi ve Teknoloji Müzesi Kurma Projesi” çerçevesinde  Müzemizde iyileştirme, geliştirme ve yeniden yapılanma çalışmaları tamamlanmış olup, 23.11.2007 tarihinde saat:11.00 de yapılan bir sade törenle müzemiz yeni teşhir salonları ve kütüphanesiyle hizmete açılmıştır.

Yönetim

Müze Envanteri

Müze Kütüphanesi

Tarihçe

 

 

 

 

=*= Bu web sitesi Naci Gümüş tarafından tasarlanmış ve hazırlanmıştır. =*=